{"numArticles":1,"totalProductes":"2,20","imatge":"sprite-llauna.jpg","article":"Sprite (llauna)","preu":"2.20"}