{"numArticles":1,"totalProductes":"10,80","imatge":"pizza-bolonyesa.jpg","article":"Pizza Bolonyesa","preu":"10.80"}