{"numArticles":1,"totalProductes":"2,20","imatge":"coca-cola-llauna.jpg","article":"Coca-Cola (llauna)","preu":"2.20"}