{"numArticles":1,"totalProductes":"2,30","imatge":"coca-cola-llauna.jpg","article":"Coca-Cola (llauna)","preu":"2.30"}