{"numArticles":1,"totalProductes":"7,50","imatge":"pernil.jpg","article":"Roll Pernil","preu":"7.50"}