{"numArticles":1,"totalProductes":"5,90","imatge":"pernil.jpg","article":"Roll Pernil","preu":"5.90"}