{"numArticles":1,"totalProductes":"6,00","imatge":"pernil.jpg","article":"Roll Pernil","preu":"6.00"}