{"numArticles":1,"totalProductes":"13,15","imatge":"pizza-premium-ranxera.jpg","article":"Pizza Premium Ranxera","preu":"13.15"}