{"numArticles":1,"totalProductes":"12,60","imatge":"pizza-premium-ranxera.jpg","article":"Pizza Premium Ranxera","preu":"12.60"}