{"numArticles":1,"totalProductes":"13,60","imatge":"pizza-premium-bresaola.jpg","article":"Pizza Premium Bresaola","preu":"13.60"}