{"numArticles":1,"totalProductes":"12,15","imatge":"pizza-premium-silvestre.jpg","article":"Pizza Premium Silvestre","preu":"12.15"}