{"numArticles":1,"totalProductes":"10,80","imatge":"pizza-napolitana.jpg","article":"Pizza Napolitana","preu":"10.80"}