{"numArticles":1,"totalProductes":"10,60","imatge":"pizza-napolitana.jpg","article":"Pizza Napolitana","preu":"10.60"}