{"numArticles":1,"totalProductes":"11,50","imatge":"pizza-napolitana.jpg","article":"Pizza Napolitana","preu":"11.50"}