{"numArticles":1,"totalProductes":"10,60","imatge":"pizza-reina.jpg","article":"Pizza Reina","preu":"10.60"}