{"numArticles":1,"totalProductes":"11,50","imatge":"pizza-reina.jpg","article":"Pizza Reina","preu":"11.50"}