{"numArticles":1,"totalProductes":"10,80","imatge":"pizza-reina.jpg","article":"Pizza Reina","preu":"10.80"}