{"numArticles":1,"totalProductes":"13,60","imatge":"pizza-premium-thai.jpg","article":"Pizza Premium Thai","preu":"13.60"}