{"numArticles":1,"totalProductes":"12,90","imatge":"pizza-premium-thai.jpg","article":"Pizza Premium Thai","preu":"12.90"}