{"numArticles":1,"totalProductes":"13,20","imatge":"pizza-premium-toscana.jpg","article":"Pizza Premium Toscana","preu":"13.20"}