{"numArticles":1,"totalProductes":"11,60","imatge":"pizza-brie.jpg","article":"Pizza Brie","preu":"11.60"}