{"numArticles":1,"totalProductes":"10,30","imatge":"pizza-pernil.jpg","article":"Pizza Pernil","preu":"10.30"}