{"numArticles":1,"totalProductes":"9,95","imatge":"pizza-pernil.jpg","article":"Pizza Pernil","preu":"9.95"}