{"numArticles":1,"totalProductes":"11,40","imatge":"pizza-cantabrica.jpg","article":"Pizza Cant\u00e0brica","preu":"11.40"}