{"numArticles":1,"totalProductes":"2,20","imatge":"free-damm.jpg","article":"Cervesa Free Damm (llauna)","preu":"2.20"}