{"numArticles":1,"totalProductes":"2,20","imatge":"nestea-llauna.jpg","article":"Nestea (llauna)","preu":"2.20"}