{"numArticles":1,"totalProductes":"2,60","imatge":"nestea-llauna.jpg","article":"Nestea (llauna)","preu":"2.60"}