{"numArticles":1,"totalProductes":"2,30","imatge":"nestea-llauna.jpg","article":"Nestea (llauna)","preu":"2.30"}