{"numArticles":1,"totalProductes":"10,80","imatge":"pizza-4-formatges.jpg","article":"Pizza 4 formatges","preu":"10.80"}