{"numArticles":1,"totalProductes":"2,30","imatge":"aquarius.jpg","article":"Aquarius llimona (llauna)","preu":"2.30"}