{"numArticles":1,"totalProductes":"7,10","imatge":"zara-classic.jpg","article":"Zara Classic","preu":"7.10"}