{"numArticles":1,"totalProductes":"8,10","imatge":"dior-burguer.jpg","article":"Dior Burguer","preu":"8.10"}