{"numArticles":1,"totalProductes":"10,30","imatge":"pizza-neptu.jpg","article":"Pizza Nept\u00fa","preu":"10.30"}