{"numArticles":1,"totalProductes":"9,95","imatge":"pizza-neptu.jpg","article":"Pizza Nept\u00fa","preu":"9.95"}