{"numArticles":1,"totalProductes":"10,15","imatge":"pizza-pepperoni.jpg","article":"Pizza Pepperoni","preu":"10.15"}