{"numArticles":1,"totalProductes":"9,95","imatge":"pizza-pepperoni.jpg","article":"Pizza Pepperoni","preu":"9.95"}