{"numArticles":1,"totalProductes":"9,20","imatge":"pizza-margarita.jpg","article":"Pizza Margarita","preu":"9.20"}